Scutire pentru transportul de marfa international din zonele libere sau antrepozite libere

Contribuabilii platitori de taxe pe valoarea adaugata ce desfasoara activitati de transport marfa international (TVA) trebuie sa afle ca in Monitorul Oficial, Partea I, nr.85217.12.2012, a fost publicat ordinul vicepriministrului prin care au fost modificate si completate unele ordine ale ministrului Finantelor Publice in domeniul TVA, prevederi care au intrat in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

Se proroga termenul de efectuare a platii efective a TVA la organele vamale de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA ce au obtinut certificat de amanare de la plata pana la data de 31 dec 2016.

Aplicarea scutirilor de TVA pentru operatiunile reglementate de OMFP nr.2.222 este o urmare a modificarilor prevederilor art. 155 din Codul Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.15 2012 referitoare la conditiile indeplinite de factura. Au fost adaptate si instructiunile de aplicare a scutirilor ce au la baza factura, ca document justificativ pentru acordarea lor.

Se aplica scutirea de TVA pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate in zona libera pentru urmatoarele servicii: transport marfa in interiorul zonei libere, servicii accesorii transportului de bunuri realizate in interiorul zonei libere, servicii permise in antrepozitul de TVA efectuate in interiorul zonei libere. Scutirea de TVA se aplica daca locul prestarii serviciilor este in Romania, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Aceasta scutire de TVA este justificata de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei daca nu s-ar aplica scutirea de taxa de catre prestatorul serviciilor sau beneficiarul acestora.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de TVA ele vor fi considerate taxabile in situatia in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, se vor aplica prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.